België schiet tekort in behandeling endometriose

Verschillende patiënten die lijden aan endometriose konden in ons land niet geholpen worden of werden uitbehandeld verklaard. Voor de aandoening, waarbij weefsel dat op baarmoederslijmvlies lijkt in het lichaam voorkomt en complicaties veroorzaakt, is een multidisciplinaire aanpak nodig. De diagnose wordt te laat gesteld en de Belgische expertise is ontoereikend. De terugbetaling voor behandelingen in het buitenland loopt bovendien vaak spaak.

Wonen op verboden terrein

Wonen in recreatiegebied mag niet. Toch leven nog steeds mensen in een chalet of een caravan, of soms in een bakstenen weekendverblijf. Soms gaat het over mensen in precaire financiële omstandigheden. Gepensioneerden, mensen die uit een echtscheiding komen, die ziek zijn, of die, kortom, een laag inkomen hebben. Ze hebben op eigen kracht een voor hen aanvaardbare woonoplossing gevonden. Daar zijn ze trots op en dat laten ze niet zomaar los. ...

Compensatie van ontbossing loopt mank

Wie ontbost, moet bos compenseren, zo zegt de wet. Ofwel door nieuwe bomen aan te planten, ofwel door geld te storten in het boscompensatiefonds. Met die middelen wordt dan elders bos aangeplant. Tot zover de theorie. In de praktijk blijkt het allemaal niet van een leien dakje te lopen. Een bos ‘compenseren’ is enkel nodig in het geval van ontbossing. Dat klinkt logisch, maar omwonenden en burgers verstaan daar niet noodzakelijk hetzelfde onder als de wetgever...

Wanneer bosbeheer botst met natuurdoelen

Minstens 4.000 hectare extra bos tegen 2024. Dat belooft Vlaams milieuminister Zuhal Demir (N-VA) in een ambitieus nieuw bosplan. Maar wat met de kap van bomen? Om andere natuurdoelstellingen te bereiken, sneuvelen regelmatig bomen. Met fel protest tot gevolg. ‘We hebben behoefte aan meer gesloten bossen om het microklimaat koeler en vochtiger te houden.’ Vlaams minister voor Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) stelde in de Commissie Leefmilieu op 26 mei haar ambitieuze bosuitbreidingsplan voor...

Toezicht op mensenrechten in gevangenissen ligt zo goed als lam

Voor de Belgische penitentiaire inrichtingen is door het uitbreken van de coronacrisis een uiterst stressvolle periode aangebroken. Monitoring van de gang van zaken in onze overbevolkte gevangenissen is nu geen evidentie, zeker nu het daartoe opgerichte orgaan, de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen de eigen werking zo goed als lamgelegd heeft. Dat COVID-19 binnen de gevangenissen tot beroering leidt, hoeft niet te verbazen...

Onder goede bedoelingen is het moeilijk schuilen

Gent investeert jaarlijks 1,6 miljoen euro in daklozenbeleid. Toch blijven mensen door de mazen van het net glippen. Vrijwilligers doen wat ze kunnen om de ellende aan de onderkant van de Gentse samenleving in te dijken. Het middenveld kampt met het gevoel niet ernstig te worden genomen. Voorjaar 2019. De zeventigjarige Wieslaw strijkt neer onder de kerktoren van Ekkergem in Gent. Wieslaw is van Poolse afkomst, sukkelt met zijn gezondheid en is slecht te been...

Jaarlijks duizenden vrachtwagens grond illegaal gedumpt

Volgens officiële cijfers wordt in Vlaanderen jaarlijks meer dan anderhalf miljoen ton grond ‘verzet’: uitgegraven en ergens anders uitgestrooid. Dit cijfer is slechts het topje van de ijsberg: grond wordt massaal illegaal gedumpt. Zo komt grond van bouwwerven terecht in kikkerpoelen en beekvalleien. Resultaat: de belastingbetaler betaalt het gelag en de buurtbewoner staat het water tot de lippen. De overheid grijpt niet in...

Oordopjes en speelfaciliteiten kunnen inhumaan terugkeerbeleid voor gezinnen niet maskeren

In augustus zullen de eerste gezinnen zonder wettige verblijfspapieren aankomen in het gesloten centrum 127bis te Steenokkerzeel, net naast de opstijgende en afdalende vliegtuigen van Brussels Airport. De Belgische overheid zal deze families met kinderen opsluiten in afwachting van hun repatriëring. Dergelijke praktijken werden tien jaar geleden stopgezet na drie veroordelingen door het Europese Hof...
Close